TC Solo Etude, Op. 25 #12 (Chopin) Etude, Op. 10 #12 (Chopin) with Bob Bralove TC Solo Etude, Op. 25 #7 (Chopin) with Bob Bralove